Historien

Norgestokt under krigen Livsløpet Restaureringsarbeidet

Startside
Formålet
Historien
"Andholmens" venner
Seilinger
Fotogalleriet
Linker


Skroget blir "gjenfunnet"
I 1994 blir et rimelig godt bevart og flytende skrog av skøyten "Andholmen" funnet i Blokken, Sortland. Fòrlager og lunsjsted tilknyttet et fiskeoppdrettsanlegg var funksjonen for den fordums krigsveteranen.

Det spesielle med "Andholmen"
Fartøyets detaljerte historie er kun delvis kjent foreløpig. Her kan vi bare konstatere at fartøyets krigshistoriske innsats er enestående. "Hjemmefrontmuseet, Akershus har en modell av "Andholmen", og omfattende teknisk dokumentasjon om fartøyet fra før og etter krigen finnes i statsarkivet i Tromsø.

"Andholmen" ble bygget i Brattvaag, Møre og Romsdal og levert i 1938 til reder Karl Gregussen, Bø i Vesterålen. Fartøyet ble bygget som galeas med loddrett stevn og akterskipet krysserbygget. Motor 60-90 Hk Wichmann. Kjennesignal LJSZ.

"Andholmen" ble rekvirert av norske sjømilitære myndigheter i Nord-Norge under kampene i Ofotfjorden/Narvik-området april/mai 1940. Tyskerne kontrollerte den eneste dypvannskaien i området. Ca. 20.000 allierte soldater måtte derfor landsettes av mange mindre norske fartøyer, deriblant "Andholmen".
I juni 1940 ble sjømilitær kommando heist om bord i "Andholmen" og fartøyet seilte til Skottland under kommando av fenrik Finn Lagaard Eriksen.

"Andholmen"  ankom Buckie, Skottland, seilte på Orkenøyene og senere opererte fra Island som patruljefartøy. Deretter seilte hun minst en sesong mellom Shetland - Norge og så opererte skuten i transportrolle mellom Skottland - Shetland.

Etter dette kommer "Andholmens" nye operasjonsbase, som var Peterhead, Skottland. Få hadde hørt om Peterhead, som var en "superhemmelig" norsk base nord i Skottland hvorfra man utførte tokter til vestkysten av Norge. Mange titalls turer, som til i dag har vært underlagt et hemmelighetens slør, ble gjennomført av flere skøyter. Foreløpig kjenner vi få detaljer vedrørende "Andholmens" oppdrag derfra.

Fartøyet returnerte til Norge ca. 20. mai 1945, og hadde da vært under norsk sjømilitær kommando kontinuerlig i ca. 5 år. Sannsynligvis som eneste fartøy som seilte med splittflagget under hele 2. verdenskrig.

Konklusjon
M/K "Andholmen" representerer en enestående dokumentasjon av en viktig del av Norges sjømilitære historie. Neppe noe eksisterende norsk fartøy fra krigens dager kan vise til en tilsvarende innsats som M/K "Andholmen". Det er en prioritert oppgave for Norge å bevare fartøyet som står som et symbol på norsk kamp for frihet i perioden 1940-45.

Karene driver på med ettersyn og oppussing Scalloway under krigen Bildet er tatt på shetlandbasen Scalloway i 1942. Om bord
i "Andholmen" sees i lyse frakker fra venstre HKH Kronprins Olav
og forsvarssjef, general W. Hansteen. Skipperen, Johannes Nessen
fra Solund står mellom kronprins og forsvarssjef.
"Andholmen"s mannskap står i bakgrunnen
.